Elämämme perusteista

Kirjoittaja: 
Lasse Nordlund

Liitteenä päivitetty kuvallinen versio Elämämme perusteista sekä aiheesta käytyjä keskusteluita ja tarkennuksia. "Elämämme perusteista"- niminen kirja sisältää päätekstin lisäksi erikoisen marjansäilönnän ohjeet sekä Maria Dorff:in tutkimustyön "Käsintehty elämä".

 

 

Elämämme perusteista

Lasse Nordlund

Johdanto

Vain huono maanviljelijä ostaa tuotteita, joita hän itse voi kotona tuottaa. Edellinen on vanha roomalaisten sanonta ja se löytyi 50-luvun suomalaisesta maatalousopin kirjasta.

                       Kahdeksankymmenluvun puolivälin jälkeen aloin kiinnostua omavaraisesta elämäntavasta. Minulle se kirkastui ratkaisuna tilanteeseen, jossa en pystynyt määrittelemään omaa koulunjälkeistä paikkaani vallassa olevassa yhteiskunnassa. Voimakas halu osallistua yhteiskunnan rakentamiseen törmäsi kalvaviin omantunnonkysymyksiin: voinko olla mukana kehittämässä yhteiskuntaa, jos koen, että se rakentuu tyhjän päälle? Maa oli silloin Saksa, jonne perheemme muutti Suomesta vuonna 1972. Omavaraisuudesta tuli minulle synonyymi omatunnonvapaudelle. Kaiken tarvitsemani itse tuottaminen lupasi minulle mahdollisuuden valita sydämeni pohjalta, mihin työpanostani kohdentaisin. Vuonna 1990 muutin takaisin Suomeen. Ensimmäisten vuosien kokeilujen jälkeen sain vahvistuksen siitä, että myytti teknisen edistyksen ylivertaisuudesta  on pahasti vääristynyt. Viljeleminen käsivoimin, polttopuunhankinta ilman koneita ja käsityöt  ”primitiivitekniikalla” näyttivät minulle aidon suhteen työpanoksen ja -tuloksen välillä. Resurssien käyttö muuttuu suuresti, kun niitä pitää hankkia käsivoimin. Aloin työstää alustavia kokemuksia teoreettisesti, jolloin syntyi vuonna 1991 luento, jonka yhteenveto julkaistiin useassa lehdessä keväällä 2007. Useita vuosia pidin luentojani talvisin eri puolilla Suomea, mutta halusin sitten siirtyä perusteellisesti omavaraisuuteen ja samalla testata teoriaani käytännössä. Yllätyin siitä, miten vähäiseksi riippuvuus rahasta voi kehittyä: 30-50 euroon vuodessa. Luentoni esittämiin pohdiskelun tuloksiin ei tarvinnut tehdä montaakaan korjausta.

                      Siitä lähtien olen viettänyt vuodet viljellen ja aikaa on riittänyt  myös harrastuksiin ja yhteiskunnalliseen  osallistumiseen. Nykyisin tutkimukseni painopiste on siirtynyt yhteisöllisempään suuntaan. Alussa se oli yhden yksineläjän projekti ja varsin ehdoton. Nyt me elämme sitä perheenä.

 

Käsittelen kirjoituksessani ympäristön kannalta kestävää yhteiskuntaa. Aloitan ihmisen työn ja koneiden käytöstä energian kannalta. Sen pohjalle rakentuu seuraava luku energian ja rahan välisestä merkillisestä yhteydestä. Seuraavaksi hahmotan millainen on ihmisyhteisön ja energian välinen suhde. Tulen siinä tuloksiin, jotka tekisivät ihmistoimintaa ajatellessamme hyvin tarpeelliseksi sen, että irrotamme katsettamme vain kansakuntalähtöisestä tarkastelutavasta. Valtio on vain yksi tapa, miten ihmiset voivat ryhmittyä. Sen jälkeen pohdimme muutoksen mahdollisuuksia. Ruodin siinä kyllä enemmän esteitä muutokselle kuin lupaavia yrityksiä tehdä tästä maailmasta kestävämpi. Olemme itsellemme selityksen velkaa, miksi mikään ei tunnu tarjoavan meille enemmän vapautta kuin vallitseva yhteiskunta. Kirjoitus ”Elämämme perusteista” päättyy johtopäätöksiin mitä yksittäinen ihminen voi tehdä ilman että hänen tekonsa olisivat merkityksettömiä.

 

Lasse Nordlund,

20.12.2008

 

 

OSA 1 - Ihmisen työ, koneet ja energia
OSA 2 - Energian ja rahan välisestä suhteesta
OSA 3 - Yhteistyön muodot ja yhteisön tehokkuus
OSA 4 - Kulttuuriperinnön arvo ja taakka
OSA 5 - Yhteiskuntasopimuksesta
OSA 6 - Kokemuksia omavaraisen maatilan resurssien käytöstä

LiiteKoko
Kirjeenvaihto_Lasse-Erno.doc40 Kt
TereVaden_Kirjaarvostelu.doc22.5 Kt
Kettulanmäen Lasse kevät07.doc49 Kt
Keskustelu_Lasse_Leena_MaataloudenEnergiankulutus.doc29 Kt
TereVaden-LassenHaastattelu_NiinJaNäin4_2009.pdf78.52 Kt
Tulevaisuuspaneli.pdf88.16 Kt
Kysymyksiä_ElämänPerusteista.doc26 Kt
ElämänPerustoilla_KodinKuvalehti5_11_2009.pdf2.47 Mt
BittinikkarinOmavarainenElämäntapa_14_12_2003.jpg478.28 Kt
11VuottaValtimolla_YläKarjala25_2_2003.jpg719.17 Kt
TuhoisaJoulurauha_HS_21_12_2008.jpg906.84 Kt
NuortenLuonto4_2004.jpg419.72 Kt
KirjeenvaihtoEnergiatutkijanKanssa.doc102 Kt
OhjelmoivaLuolamies_LassenSyvähaastattelu_Elonkehä6_2012.pdf111.84 Kt
SuomenKuvalehti_LantunVarassa2013.jpg3.94 Mt
ElämämmePerusteista_Kirja2014_30.pdf3.39 Mt
TaitoTehdäItse_YK2_2016.jpg4.31 Mt
elonkeha_4-15_nordlund.pdf800.52 Kt

Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Etusivu Siirry alkuun