Tapahtumat 2005

Livon Yhteisökylän Osakeanti  Lauantai, Tammikuu 01, 2005
Kalaverkko Kurssi  Torstai, Tammikuu 27, 2005 (08:00)

Kalaverkko-kurssi

Opettajana toimii ammattikalastaja Jouni Koponen Kuopiosta.
Voit tuoda omat tarvikkeesi mukana tai tilata ne etukäteen kurssia varten ( 040-560 9857 , muista ilmottautua)

Kurssille on mahdollista osallistua joko viikolla 8 iltana klo 17-21
27.-28.1. ja 31.1-3.2. sekä 7-8.2.

tai vaihtoehtoisesti

kahtena viikonloppuna klo 13-18 ,la-su 29-30.1 sekä 5-6.2.
Pitkänmatkalaisia varten meillä on muutamalle henkilölle majoitusmahdollisuus, kysy tätä
erikseen.

Ajo-ohje: Ähtäri-Virrat tieltä käännytään Vääräkosken tielle , sitten Kaija 3
Ähtäri-Keuruu tieltä Kaija 2 . Kaijaniemessä tie tekee n.90 asteen mutkan jonka
kohdalta näkyy niemenkärjessä valkoinen 3-kerroksinen entinen kunnalliskotirakennus.

Kalaverkkojen rakentaminen 27.1.-8.2.2005

A:20h ( max 10 henk )
B:32h ( max 10 henk )

Opintosuunnitelma
1. Verkkoja eri kaloille 1h
2. Mitoittaminen, yläpaula ja alapaula 1h
3. Solmujenteko, harjoittelu 1h
4. Verkon pauloitusta 10h (B:20h)
5. Rikkoontuneiden verkkojen korjaus 2h
6. Erikois-verkkojen teko 2h
7. Katiskojen ja rysien suunnittelu 3h (B:5h )
(piirrustukset, tarvikkeet, kustannusarvio)

Kahdessa kurssissa
A 4pv, 20h klo 13-18 : la-su 29-30.1 sekä 5-6.2.
B 8pv, 32h klo 17-21 : 27.-28.1. ja 31.1-3.2. sekä 7-8.2.
Maatiaiskanojen Hoito  Sunnuntai, Helmikuu 27, 2005 (10:00)

 Maatiaiskanojen hoito
Sunnuntai 27.2.2005 Suomineito-yhteisö, Ähtäri

10.00 - 17.00

• kanalan rakenne, kanan hoito, ruokinta, haudonta, teurastus ja ruoaksi laitto.
• ruoka ja kahvit

Opettajana Esa Alkula Uudenmaan maaseutuopistosta.
Suomineito-yhteisossä on maatiaiskanoja, kurssi ei ole siis pelkästään teoriaa.

15 euroa

Pitkänmatkalaisille majoitusmahdollisuus, muista varata erikseen.
Kivisalon Yhteisökylän Synnytysviikonloppu  Perjantai, Maaliskuu 04, 2005
Yhteisön Henkinen Kehittäminen  Lauantai, Maaliskuu 12, 2005

Yhteisön henkisen kehittämisen kurssi 12.-13.3.2005 Keuruun Ekokylässä- itu sai muodon!
Syksy 2004: Kirsi näkee unen, jossa puhuu Keuruulla yhteisön henkisen kivijalan merkityksestä. Liisan kanssa vaihdellaan aiheesta sähköposteja. Risto lähtee käymään Kirsin entisessä asuinyhteisössä Findhornissa ja muistuttaa viesteissään Findhornin opeista. Loppusyksyllä uni alkaa saamaan käytännön ilmenemismuotoja. Liisa jaksaa muistuttaa sitkeästi kurssista. Pikkuhiljaa, kuin itsekseen kurssin rakenne rakentuu- ja paikkahan olikin jo selvä, joten...?

Yhteisötapaamisessa syke on jo vahva. Kurssi lisätään GEN-Finlandin uunituoreeseen tapahtumakalenteriin.

Maaliskuu 2005: Keuruun Ekokylä, ihanat ihmiset ja mukava aihe (yksi ekokylien pyhän kolminaisuuden tukipilareista, vrt. henkinen, ekologinen ja sosiaalinen ulottuvuus.) Resepti tuntui tuottavan ilahduttavan lopputuloksen. Tutkimme asiaa monelta kannalta ja yritimme mennä perustuksiin asti. Uni todentui: saimme jakaa oppeja, jotka olemme kokeneet toimiviksi ja joihin meillä on henkilökohtainen suhde.

Oli mahtavaa saada niin mukava vastaanotto.

Paketti on nyt puettu julkiasuun. Yhteisön henkisen kehittämisen kurssi voidaan meidän puolestamme pitää vuosittain siellä missä se kulloinkin koetaan tarpeelliseksi.

Valo ja rakkaus, love and light, sydän ja mieli. Ilman henkistä kivijalkaa ei ole kunnon perustaa. Tästä on hyvä jatkaa. Kiitos kaikille meitä tukeneille!

T.Kirsi ja Risto

 Mainos
12-13.3.2005 Keuruun Ekokylässä
Vetäjinä Kirsi Joenpolvi ja Risto Solja

Yhteisöt koostuvat ihmisistä. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen kokonaisuus ja myötävaikuttaa tavalla tai toisella yhteisön henkiseen olemukseen. Parhaimmillaan mikä tahansa ryhmä voi auttaa ja nopeuttaa ihmisen kasvua.

Miten tätä näkymätöntä mutta kuitenkin aistein havaittavaa prosessia voi tietoisesti ohjata niin että sekä ihmiset että yhteisö tukisivat yhteisen korkeamman vision toteutumista?

Yhteisön henkisen kehittämisen kurssilla keskitytään luentojen, käytännön harjoitusten sekä työtehtävien avulla tutkimaan ryhmän henkisen prosessin kulkua ja hallintaa.
Käsittelemme mm.

-Jakamisen, itsetuntemuksen, yhteisen vision ja motiivien merkitystä
-Ryhmänvetäjän vastuuta
-Rituaalien merkitystä

Hinta 50 €, sis. majoituksen ja ruokailun.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut viimeistään helmikuun loppuun mennessä:
Kirsi Joenpolvi kirsiatjopot [dot] pp [dot] fi

ALUSTAVA AIKATAULU
La 12.3
9.00 Aamupala
10.00 Tutustumisrinki
Lyhyt esittely kurssin sisällöstä
IceBraking
Visio- ja motiiviharjoitus
13.00 LOUNAS
14.00 Motiivit ja visiot valmistuvat
LUENTO: Puhepiirin (sharing): kuusi periaatetta
15.00 Luontokävely
15.30 Puhepiiriharjoitus
LUENTO: Virittäytymisen merkitys, vetäjän vastuu
18.00 RUOKAILU
19.00 Virittäytyminen yhteiseen työtehtävään
Työtehtävän toteutus + virittäytyminen ulos, uniseikkailutehtävä
21.00 Vapaata iltaohjelmaa: saunat, takkatuli, omat grillimakkarat tms.
talo tarjoaa mehua ja sinappia

Su 13.3
9.00 Aamupala
10.00 Tarvittaessa työtilan loppusiistiminen
Uniseikkailun purku
Visuaalisaatioharjoitus (ajan riittäessä)
Päätöspuhepiiri
13.00 LOUNAS
Lankaa Talventörröttäjistä  Lauantai, Maaliskuu 12, 2005
Kipehille Voitehiksi  Lauantai, Huhtikuu 02, 2005
SKEY & Yhteisökylä Esittäytyvät Suomen Sosiaalifoorumissa  Lauantai, Huhtikuu 09, 2005

la 9.4. 16:15-17:45 Arbiksella Helsingissä.

Sosiaalifoorumi on planeetan laajuinen, kansalaisjärjestövetoinen prosessi, jossa pohditaan ja etsitään parempaa tulevaisuutta yhteiselle planeetallemme. Edellisellä kerralla Suomen sosiaalifoorumiin osallistui lähes 1500 ihmistä.

Tässä meidän osuutemme:
Eko- ja yhteisökylät vaihtoehtoisen tulevaisuuden voimapaikkoina
- Maailman ekokyläverkostot, Liisa Jääskeläinen
- Katajamäen ekoyhteisö, Kai Vaara
- Ähtärin ekokylä, Juha Pulkkila
- Keuruun ekokylä, Jaana Kuusela
- Livonsaaren yhteisökylä, Esa Aro-Heinilä
- Kivisalon yhteisökylän kaavailut, Martti A.Miettinen ja Hannes Tuohiniitty
- mahdollisesti muita vireillä olevia hankkeita
Tule kuulemaan, katsomaan, kysymään, kertomaan ja keskustelemaan!

Suomen sosiaalifoorumin 2005 kokonaisohjelma julkaistaan piakkoin Voima-lehdessä.

Raportti:
EKOKYLÄT ESITTÄYTYIVÄT SUOMEN SOSIAALIFOORUMISSA

Ekokylän määritelmä voisi kuulua kutakuinkin “Mahdollisimman suu-reen taloudelliseen omavaraisuu-teen pyrkivä, mahdollisimman de-mokraatista päätöksentekotapaa ja ekologisesti mahdollisimman kes-tävää elämäntapaa noudattava pien-yhteisö”. Juuri tämänkaltaisten yh- teisöjen edustajat esittäytyivät alus- tus- ja keskustelutilaisuudessa nyt neljännen kerran järjestetyn Suo-men Sosiaalifoorumin yhteydessä Helsingin vanhalla ruotsinkieli-sellä työväenopistolla, Arbiksella 9.-10.4. 2005 .

Tilaisuuden avasi Suomen Kestävän Elämäntavan Yhteisöt ry:n edustaja Liisa Jääskeläinen omalla alustuk-sellaan, jonka aiheena oli varsinkin ekokylien verkostot Suomessa ja maailmalla. Alustus perehdytti
kuulijat maailmanlaajuiseen eko-kylien GEN -verkostoon. Diaku-vien perustalta saimme tutustua monenkirjavien ekologisten yhtei- söjen elämän-menoon eri puolilta Eurooppaa, Venäjää ja Afrikkaa. Tutuksi tulivat varsinkin Saksassa sijaitsevat Zegg, Sieben Linden ja Lebensgarten , Galgafarm Unka-rissa, Findhorn Skotlannissa, Torri Superiori Italiassa, Kitezh Venä-jällä sekä Mbam Senegalissa.

Ekokylien arkkitehtuurissa saattoi yhdistyä ekologisuus, kierrätys, ta-loudellisuus, viihtyisyys ja luovuus, kuten esimerkiksi Findhornin yhtei- sössä Pohjois- Skotlannissa, jossa massiiviset vanhat viskinpolttotyn- nyrit oli muutettu asuintaloiksi. Ekokylien rakennuskompleksit ryhmittyvät usein hylättyjen, histo- riallisten rakennusten ympärille, jotka ovat saaneet uuden elämän ja ilmeen, näin esimerkiksi Lebens- gartenin yhteisö Saksassa , joka oli ottanut uusiokäyttöön toisen maali- mansodan aikaisen ammustehtaan.

Liisa Jääskeläinen muistutti eko-kylän perustamiseen johtavan vi-rikkeen voivan kummuta hyvin monenkirjavista aatteellisista ja ideologisista lähtökohdista, edus- tettuja ovat yhtälailla alkukristil- liset, teosofis-kristosofiset, antro- posofisiset, buddhalaiset kuin myös luontoa pyhänä pitävät suuntaukset. Kaikkia näitä yhdistää kuitenkin yhtäläinen halu sitoutua ekologi-sesti kestäviin elämänarvoihin ja luonnonmukaiseen elämäntapaan.
Kotimaisten ekokylien esittelyn aloitti Kai Vaara Maan Ystävien jäsenistölle entuudestaan kenties parhaiten tunnetusta ekokylästä, Vilppulan Katajamäen yhteisöstä.
Yhteisö on perustettu vuonna 1989 idylliseen 1800-luvulta periytyvään rakennusryhmään, joka 1900-luvun alussa on toiminut psykiatrisena luontaisparantolana.Vieraita ja tal-koolaisia yhteisö ottaa vastaan ym- päri vuoden, “kunhan ajoissa varoi- tetaan”. Seuraavaksi ajankohtainen on heinäntekotalkoot heinäkuussa.

Keuruun ekokylästä kertoi tilaisuu- dessa Silja Jääskeläinen. Keuruun yhteisö on perustettu 1997 1800-luvulta periytyvään, talonpoikai- seen, kansallisromanttiseen raken- nusmiljööhön, joka aikaisemmin on toiminut mm. pakolaisten vastaan- ottokeskuksena. Asukkaita yhteisös-ä parhaillaan on n.25, tilaa kuiten- kin n.50:lle, joten uusiakin asukkai- ta voidaan ottaa. Yhteisöväkeä ko- koava, vuosittainen Maan syke-fes- tivaali järjestetään seuraavan kerran Keuruun ekokylässä 6-7.8.2005.

Keuruun ekokylän alkuperä on sa-mainen Suomineito ry kuin Ähtä-rin Suomineito-yhteisöllä, jota tilai-suudessa esitteli Juha Pulkkila. Yh-teisö toimii entisessä vanhainko dissa järven rannalla, n. 20 asuk kaan lisäksi yhteisöllä on kanoja, lampaita, vuohia, kukko ja kissa.

Ekologisten yhteisöjen nuorinta polvea maassamme edustaa 2005 perustettu Livonsaaren ekokylä, jota tilaisuudessa esitteli Esa Aro-Hei-nilä. Monista muista poiketen tämä ekoyhteisö on rakentunut osakeyh-tiöksi, osakeantia hän lupaili jäl-leen 2006 kevääksi. Kuopioon par-haillaan hankkeilla olevaa Kivisa-lon yhteisökylää esitteli Hannes Tuohiniitty ja Martti Miettinen, jonka omistamalle maatilalle eko-kylää kaavaillaan. Vastaavanlaisia hankkeita on parhaillaan vireillä myös Lahden ja Mikkelin seuduilla. Suomusjärven taiteilijayhteisöä edustanut Jouni Piekkari sai tilai- suudessa viimeisen sanan kertoes-saan ekoyhteisöasumisen sopivan loistavasti myös lapsiperheille.

Ekoyhteisöjen yhteiset sivut
http://www.rihmasto.fi/
http://www.kulma.net/rihmasto/
Global Ecovillage Network
http://gen.ecovillage.org/
http://www.wwoof.org/

Jarkko Pylväs
Parantehiksi Vaivoille  Lauantai, Huhtikuu 16, 2005
Makeita Mahloja Ähtärissä  Perjantai, Huhtikuu 22, 2005
SKEYn Kevätkokous  Lauantai, Toukokuu 14, 2005 (17:00)

Kotipehku, Tampere

Kevätkokous 2005
oli siitä ihmeellinen, että sain pitää sen ihan itsekseni. Päätin englanninkielisen nimen muutoksen, mutta tilit siirsin syyskokoukselle. En nimittäin voinut myöntää hallitukselle tili- ja vastuuvapautta.

Ehdotan, että syyskokouksessa yhdistyksen sääntöjä muutetaan siten, että siihen voi kuulua myös henkilöjäseniä. Meillä on lähipiirissä tärkeitä yhteisöihmisiä, jotka eivät tällä jäsenehdolla pääse päätöksentekoon mukaan ja se vaikuttaa toimintaintoonkin.

Seuratkaa sivujamme www.rihmasto.fi ja kertokaa omista tapahtumistanne osoitteeseen hanslankari rihmasto.fi. Paljon on tapahtumassa.

Liisa Jääskeläinen
SKEY, Gen-Finland, pj

Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt ry

KEVÄTKOKOUS 2005

Aika: 14.5.2005, alkaen klo 17
Paikka: Kotipehku, Tampere
Läsnä: Liisa Jääskeläinen, pj. sihteeri, ääntenlaskija

Kokouksen esityslista:

1. kokouksen avaus Klo 17
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
Liisa Jääskeläinen
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Laillinen ja päätösvaltainen.
4. hyväksytään kokouksen esityslista
Alla.
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
Siirrettiin syyskokoukseen.
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
Siirrettiin syyskokoukseen.
7.sääntömuutosesitys
Nyt yhdistyksen englanninkielinen nimi on the Finnish Society of Sustainable communities
Muutosesitys: GEN-Finland
Hyväksyttiin esityksen mukaisena.
8. Kokouksen päättäminen Klo 17.02.
Talkooviikko  Maanantai, Toukokuu 23, 2005

Keuruun ekokylä
Talkooviikolla paikalle tuli kuusi talkoolaista. Vuosikausia kateviljelyssä ollut reilun puolen hehtaarin kasvimaa on nyt uskomattoman elävä ja humuspitoinen, viherpeukalon unelma. Peruna päätettiin kylvää jo nyt, samoin porkkanat. Päästäänköhän kasvimaalla tänä kesänä viime vuoden 65 lajiin? Myös uusia marjapensaita istutettiin.
Villivihannesten Hapatuskurssi  Perjantai, Toukokuu 27, 2005 (08:00)

Kestävän elämäntavan kiertokoulu, Katajamäki

Tervetuloa perehtymään villivihannesten maitohapposäilöntään ja metsäpuutarhatalouteen. Luonnonvaraiseen kasvistoomme kuuluu monia käyttökelpoisia villivihanneksia, joilla on tärkeä omavaraistaloudellinen merkitys. Monet niistä soveltuvat myös viljeltäviksi ja ne kykenevät hyödyntämään maaperämme ravinteita tehokkaammin, kuin useimmat viljellyt vihannekset.

Käytännön työskentelyä harjoitellessa syömme mm. nokkosesta, vuohenputkesta, voikukasta, piharatamosta, karhunputken-, ukonputken-, suo-ohdakkeen-, juolavehnän ja ojakellukan juurista valmistettua salaattia siemenkerman kera. Leivomme hapanvillivihannesruisleipää ja valmistamme lämpimiä juomia fermentoimalla vadelman- ja pihlajan lehtiä (yrttiteiksi), sekä paahtamalla juolavehnän juuria (kahviksi). Lisäksi tutustumme hapansieniin, puristamme villiheinistä ja vehnänoraista elämänvoimaa antavaa mehua, rouskimme nokkosen siemeniä ja tutustumme sembramännyn pähkinöihin, ituihin, raasteisiin ja marjaisiin tuorepuuroihin.

Villivihannesten keräämisen, hapattamisen, purkittamisen, säilyttämisen ja ateriaksi valmistamisen ohessa perehdymme myös niiden kuivaamiseen ja viljelyyn. Mukaan kannattaa ottaa makuupussi, lämmintä vaatetta, hanskat, puukko tai sirppi, soittimia ja avoin mieli. Oppaana toimii Ossian Popovits.

Hinta: 25 € (tarvittaessa voi neuvotella), sisältää opetuksen, majoituksen ja ylläpidon

Kurssipaikka: Katajamäen juuriyhteisö, Vilppula, junat esim Tampereelta 16.15 ja 20.15 Vilppulaan, noudetaan asemalta, kun tuloaika on tiedossa.
Villivihannesten Hapatuskurssi  Perjantai, Kesäkuu 03, 2005
Juurileiri I  Perjantai, Kesäkuu 10, 2005

Suodenniemi (~Tampere)

Tervehdys valtakunnallisen Juurileiri -työryhmän puuhaihmisiltä!

Ilmoittautuminen ensi kesän Juurileireille on nyt käynnissä. Ilmoittautumisia otetaan vastaan 20.5. saakka tahi niin kauan kuin leireillä riittää tilaa. Leirit pidetään Koskelan Museotorpalla, Suodenniemellä, lähellä Tamperetta.

Toivotamme 15-18 vuotiaat nuoret tervetulleiksi oppimaan wanhasuomalaisesta maailmankatsomuksesta, luontokäsityksestä ja nykyaikaan sovellettavista kädentaidoista!

Luvassa on muinaiskalastusta, iltatarinoita vanhoista jumalvoimista, oma savusaunatonttu, kädentaitoja, ympäristötaidetta, draamaa, suomalaista kylähulluutta, kurkkulaulua ja parantavia yrttejä. Leireillä on vetäjinä wanhan kansan tarina- ja lauluperinnetaitajista käsitöiden ammattilaisiin sekä kupparista muinaiskalastajaan.

Leireillä noudatetaan luomukasvisruokavaliota.
Muinaiskalastuspäivänä on tarjolla kalaa.
Juurileiri I: 10.-17.6.2005
Juurileiri II 7.-14.8.2005
Leirin hinta on EUR 160, sisaralennus EUR 30

Kahdeksassa päivässä ehdimme tehdä aikamoisen sukelluksen muinaissuomalaiseen mielenmaisemaan!

Lisätietoja www.venell.net/juurileiri tahi suoraan tiedottajalta:

Hanna Kiviniemi
Kuppari-Hieroja
Kivisalo-hankkeen Tiedotustilaisuus  Sunnuntai, Kesäkuu 12, 2005

Kivisalo, Riistavesi (~Kuopio)

Kivisalon tiedotustilaisuudessa su 14.6. oli läsnä noin 35 henkilöä, lähinnä naapureita ja kyläläisiä. Tilan omistaja Martti Miettinen selosti tahtoaan luoda tilalle osuuskuntapohjainen yhteisökylä. Hankekoordinaattori Hannes Tuohiniitty kertoi käynnistyneestä Leader+ -hankkeesta. Liisa Jääskeläinen ja Jouni Piekkari kertoivat sekä Suomessa että muualla maailmassa toimivisa eko- ja yhteisökylistä.
Kivisalo-hankkeessa lähikuukausina painopisteinä ovat tiedotus sekä omaisuuden siirtoaa koskevan selvityksen laatiminen sekä alustavan yhdysluntasuunnitelman laatiminen. Hankkeen sivusto on avattu osoitteessa www.kivis.fi, josta selviävät mm. kesän aikana järjestettävät tutustumispäivät. Syksyllä järjestetään viikonlopputapahtuma, jossa hankkeesta vakavasti kiinnostuneet ja erityisesti Kivisaloon muuttoa harkitsevat keskittyvät luomaan hankkeen tulevia askeleita.
Yhteisön Henkinen Perusta / Spiritual Foundation Of A Commmunity  Perjantai, Kesäkuu 24, 2005

Merkittävä intiaaniopettaja Manitonquat (Medicin story) opettaa juhannuksena Keuruun ekokylässä

Kurssin nimi: YHTEISÖN HENKINEN PERUSTA
Opettaja: Manitonquat (Medicin story), joka on omistanut elämänsä parantavan puhekehrän opettamiseen, mahdollisesti myös hänen vaimonsa Ellika, nettisivu www.circleway.org
Paikka: Keuruun ekokylä, www.ekokyla.tk Ks. ajo-ohje
Kurssin aika: 24.-26.6.2005 (juhannusviikonloppu)
Kurssin hinta: 60 €, sis. opetus, patjamajoitus, kasvispainotteinen ruoka (jonka kurssilaiset itse valmistavat)
Yhteyshenkilö: Joni Töyrylä 040-5315146 (Ekokylässä)
Kieli: Opetus englanniksi ja käännös tarpeen mukaan osallistujien voimin
Omat liinavaatteet mukaan!

Spritual foundation of a community
Time: 24.-26.6.2005 (mid-summer weekend)
Teacher: Manitonquat (Medicine Wheel), website to be informed later
Venue: Ecovillage of Keuruu, see www.ekokyla.tk
Price: €60, incl. teaching, bed + mainly vegetarian food (prepared by the participants)
Contact person: Joni Töyrylä 040-531 5146 in the Keuruu ecovillage
Remember own sheets and towels!
Ekokylämatka Eurooppaan  Torstai, Kesäkuu 30, 2005
GEN Europe GA 2005  Sunnuntai, Heinäkuu 03, 2005 (08:00)
NeljäTuultaTapahtuma  Torstai, Heinäkuu 07, 2005 (08:00)
Kivisalon Yhteisökylän Tutustumispäivä  Sunnuntai, Heinäkuu 17, 2005
Kivisalon Yhteisökylän Tutustumispäivä  Sunnuntai, Heinäkuu 31, 2005
Urgilehto-tapahtuma  Perjantai, Elokuu 05, 2005 (08:00)

 Sanotaan, että jokaisen suomalaisen unelma on kesämökki järven rannalla keskellä kaupunkia. Tämä paradoksi toteutuu Helsingin sydämessä Töölönlahdella, Linunlauluntien varrella sijaitsevalla o2 Happihuoneella, jota ympäröi vehreä luonto ja oma kasvitarha. Turvesavusauna pihalla kutsuu ihmisiä tuoksuvaan syliinsä.
o2 Happihuone on ekologisesti suuntautuneen o2 Finland -yhdistyksen omistama, vapaaehtoisin talkoovoimin ylläpidetty näyttelytila, jossa tänä kesänä erityisesti kansainvälistä MM-kisayleisöä ajatellen esitellään suomalais-ugrilaisia juuriamme ja sukulaiskansojamme. Sisällä o2 Happihuoneessa on Viron taideakatemian opiskelijoiden piirustuksia ja maalauksia eri sukukansojen luo tehdyiltä opintomatkoilta. UGRILEHTO-monikulttuuritapahtuma laajenee ulkotiloihin arkaaisina rakennelmina ja ympäristötaiteena ulottuen myös viereiseen niemen nokkaan todellisena uhrilehtona; puihin on ikimuistoiseen ugritapaan ripustettu kangaskaitaleita rukoillen ugrisuvun säilymisen puolesta.
Kalevalaisen voimalaulun, ugrikisojen, karhunpeijaisrituaalin ja muinaiskäsitöiden kautta johdatellaan kävijöitä toiseen aikaan, toiseen todellisuuteen. Saunailloissa päästään inhimilliseen kanssakäymiseen, kun pimeässä istuen nautitaan löylyn hengestä ja vihdotaan vieressä istujaa sukupuoleen ja oppiarvoon katsomatta. Töölönlahden vilpoinen vesi kutsuu uskomattomaan uintikokemukseen, ja jälkeenpäin istuskellaan poron taljoilla tulisijan äärellä grillaten, jutellen ja laulellen.
Kutsumme kaikkia osallistumaan tähän ainutlaatuiseen, unohtumattomaan tapahtumaan!

UGRILEHTO-ohjelma 05. – 14. 08.2005
05.08. Klo 18 Avajaiset. Kuolan saamelaiset, hantit, mansit, nenetsit, marit, udmurtit, komi-permjakit, mordvalaiset, karjalaiset, unkarilaiset ja virolaiset Viron taideakatemian opiskelijoiden maalauksissa ja piirustuksissa. Kuokkavieraat esiintyy.
06.08. Klo 12-19 Kuitupäivät. Pellava, hamppu, villa, nokkonen, turvekuitu.
Käsityöläisten näytöksiä ja tuotteita. Paikalla myös muinaisseppä.
07.08. Klo 12-19 Kuitupäivät jatkuvat. Klo 18 Kalevalaiset voimalaulut, laulattajana Juulia Salonen.
08.08. Klo 18 Ugrien MM-kisat. Lajeina mm. turpeen heitto ja muita muinais-ugrilaisten suosimia voiman ja taidon näyttöjä..Osallistuminen ilmaista ja kaikille suotavaa. Vetäjinä Eero Peltonen ja Jukka-Pekka Lilja.
09.08. Klo 18 Otavan häät. Muinaisiin karhunpeijaisrituaaleihin perustuva yhteisesitys. Järjestäjänä Vaakalintu; Lea Kömi ja Eero Peltonen
10.10. Klo 15 Marij Pamash. Marilainen kansanmusiikki ja –tanssiyhtye.
Klo 17 Setujen kansanmusiikkiryhmä Virosta
11.11. Klo 17 Setu-ryhmän kansanmusiikkiesitys. Klo 18.30 Suomalainen lauluyhtye Ketsurat - kansanmusiikkia eri maista.
12.08. Klo 12 Setu-ryhmän kansanmusiikkiesitys. Klo19.00 laulutrio JoKaIlta
14.08. Klo 18 Ugrien voimalaulukisat vain jatkuvat ja jatkuvat Heikki Laitisen johdolla. Klo 20.00 Musiikkia, Hirvileuka-yhtye
Joka ilta klo 20.00 turvesavusauna lämmin ja avoin kaikille, myös tilauksesta ryhmille. - o2 Happihuoneella toimii myös kesäkahvio.

Tiedustelut Papu Pirtola
e-mail: pirtola suomi24.fi
Maan Syke  Lauantai, Elokuu 06, 2005

Keuruun Ekokylä sykkii ja soi jo neljännen kerran

La 6.8.
10 – 11.30 Luonnon pyhyys
Pyhitetään luontoa loitsuin, itkuvirsin, laulaen ja improvisoiden
- Irma Heiskanen, ekopsykologi
11.30 – 12.30 Turvesauna naisille
- Kaarina Moilanen, draamatyönohjaaja, turvehoitaja ja turvehoidonkouluttaja
14 – 15 Musiikki – ”Virttyneet” Väinölän yhteisöstä
- Liisa Mankinen, Jari Ronkainen, Jussi Saarilehto, Ulla Silvan
15 – 16 Maabasso ja digeridoo
- Jarkko Kaunismäki esittelee alkukantaisia soittimia, joiden äänimaailmaa myös yleisö voi kokeilla
16 – 17.30 Myyttinen metsäretki
- Helena Nuutinen, Kalevan Akka
17.30 – 18.30 Turvesauna miehille (ks. 11.30 – 12.30)
19 – 20.30 Luonnon pyhyys (ks. 10 – 11.30)
19 – 20.30 Rantasauna naisille
20.30 - 22 Rantasauna miehille
22 - Iltanuotiot
… ota mukaan rumpu, kitara, huilu…

Su 7.8.
8 – 9 Joogaharjoitus
- Ritva Elo, joogaopettaja
10.30 - Nainen, luonto ja pyhyys
- Kaarina Kailo, naistutkimuksen ja monikulttuurisuuden dosentti
10.30 - Nukketeatteria lapsille ja lasten kanssa
- Elio Galiano
12 – 13 Takaisin syliin - musiikkia
- Timo Päivänsalo, sävellykset, laulu ja kitara
13 – 14 Intiaanielämää Ecuadorin Andeilla – diakuvia ja musiikkia
- Arja Toivonen, kuvataiteilija
- Rafael Cachiguango, muusikko
14 – 15 Lounas

Taidenäyttely koko tapahtuman ajan
Ekokylän taiteilijat

Työpajat, luento, musiikkiesitykset, turvesauna á 5 €
Jooga 1 €
Viikonlopun ohjelmapaketti 20 €
Majoitus pe - su 60 € (sisältää majoituksen 2 hh, lakanat ja ateriat)
Lattiamajoitus(mylly, aitta 10 €/hlö/vrk (ei sis. lakanoita eikä aterioita)
Telttapaikka 8€ (hlö/vrk + 2 €/lisähenkilö/vrk (ei sis. lakanoita eikä aterioita)
Aamupala 3 €, lounas 5 €, illallinen 5 €
Puffetista helpotusta pikkunälkään

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Keuruun Ekokylä,
Juurileiri II  Sunnuntai, Elokuu 07, 2005
Sampocak  Sunnuntai, Elokuu 28, 2005
Radio-ohjelma: Piirien Unohdettu Voima  Keskiviikko, Elokuu 31, 2005 (21:00)

Uusinta 98,4 MHz (Tampere) 3.9 klo. 11.00 ja 5.9 klo. 18:05
31.8.2005 klo 2100 - 2200
100,3 MHz. (Helsinki), 91,5 MHz (Turku), MP3-stream (Internet)

Synteesi
Kalakukkokurssi Ja Kivisalon Yhteisökylän  Perjantai, Syyskuu 02, 2005 (08:00)

Kivisalon yhteisökylä porskuttelee Savon sydämessä vahvan vision ja kourallisen tekijöiden voimin eteenpäin. Asujia, tekijöitä ja tukijoita etsitään; olisitko sinä yksi?

Järjestämme 3.9. klo 10 alkaen Kivisalossa kalakukkojen tekokurssin. Kurssittajina on jauhojen sekoituksen ja muikun kalastuksen mestarit Venäläisten pariskunta eteläisestä Kuopiosta. Venäläiset tekevät kukkoja myyntiin ympäri Savoo.

Kurssille voe tokkiinsa tulla ken haluvaa eikä siitä lompakko säry. Maksua otetaan vuan särpimistä ja yötäkin suapi olla samaan hintaan.

Samaan syssyyn voi tutustua Kivisalon tilan maisemiin, resursseihin, suunnitelmiin ja hanketta eteenpäin vieviin. Sunnuntain on hankkeen järjestämä tilaan ja suunnitelmiin tutustumispäivä.

Mikä on unelmasi? Luonnonmukaista yrttiviljelyä, tuulivoimaa itserakentaen, yritys maaseudulla, elämää yhteisössä, hoivapalveluita ikääntyville, jotain muuta. Voisiko sen kenties toteuttaa Kivisalossa?

Ilmoittauduthan viimeistään 2.9. kivisalo at kivis.fi

Lisätietoja: www.kivis.fi
Maatiaisseminaari  Perjantai, Syyskuu 09, 2005 (08:00)
Kivisalon Yhdyskuntasuunnittelun Aloitusseminaari  Lauantai, Syyskuu 17, 2005
Energiaa Ja Polttoainetta Jokaiselle! -kurssi  Perjantai, Syyskuu 30, 2005 (15:00)

Paikka: Keuruun Ekokylä

TAUSTA
Savonius-tuulivoimala on suomalainen keksintö 1900-luvun alusta -
täysin toimiva edelleen. Savonius-tuulivoimalan rakentaminen on
mahdollista pääosin kierrätystavarasta eikä rakentajan tarvitse olla
insinööri. Biodiesel taas on polttoainetta jota voi käyttää kaikissa
diesel-moottoreissa sekä lämmityksessä – biodiesel valmistetaan
kuitenkin maaöljyn sijaan mistä tahansa neitseellisestä kasviöljystä
tai käytetyistä elintarvikeöljyistä. Sitä pystyy valmistamaan myös itse
tehdyllä laitteistolla.

Ekokylän läheisyyteen suunnitellaan tulevaisuudessa pystytettäväksi
Suomen suurinta Savonius tuulivoimala-puistoa. Biodieselin pientuotanto
on voimakkaasti yleistymässä Suomessa. Keuruulle on suunnitteilla
muutamia kaupallisen mittakaavan biodiesel-tuotantolaitoksia

KURSSI
Keuruun Ekokylässä järjestetään tuulienergian ja biodieselin
itsetuotannon pilottikurssi. Tule oppimaan ja rakentamaan
Savonius-tuulivoimalaa sekä biodieselin tuotantolaitteistoa!

Kouluttajina toimivat itseoppinut tuulivoimala-ekspertti Hannu
Virtanen, ekokylän energiayrityksen toimitusjohtaja Olavi Nykänen,
monitaitoinen laitteiden ja koneiden käsittelijä Matti Junikka,
biodieselin tuotantoa aloittava Hannes Tuohiniitty sekä biodieselin
tuottaja Seppo Lampinen.

Kurssi on tarkoitettu valmentavaksi kurssiksi. Ajatuksena on valmentaa
ja oppia käytännön taitoja tuulivoimaloiden sekä
biodiesel-laitteistojen rakentamiseksi ja uusien rakentajien
kouluttamiseksi. Kurssin aikana valmistetaan muutama Savoniuksen
prototyyppi, jotka jäävät ekokylän omistukseen. Ekokylä pystyttää
tuulivoimaloista Savonius-puiston jonka tarkoituksena on
havainnollistaa kuinka helppoa ja halpaa on tehdä omaa energiaa
ekologisesti. Lisäksi kurssilla valmistetaan yksi biodieselprosessori
ja vesipesusäiliö esittelykäyttöön.

Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä maksimissaan 15 henkeä.
Itse kurssi on ilmainen. Majoitus ja ruoka maksavat yhteensä
60€/vkonloppu (vähävaraisille 40 €/vkonloppu) – hinta sisältää
aamupalan, lounaan ja päivällisen sekä yöpymisen sisätiloissa.

Myöhemmin syksyllä-talvella Ekokylässä järjestetään kaksi erillistä
työpajaa, joista toisessa rakennetaan useita Savoniuksia Ekokylän
tuulipuistoon ja toisessa biodiesellaitteistoja kotikäyttöön.

OHJELMA
perjantai
15 esittely ja tuulivoiman teoriaosuus (N.N. & ON)
17 biodiesel teoriaosuus (HT & SL)
19 ruokailu
20 illanviettoa (rantasauna yms.)

lauantai
9 aamupala
10 savoniuksen ja biodiesel rakentamista rinnakkain
13 ruokailu
14 savoniuksen ja biodiesel rakentamista rinnakkain
19 ruokailu
20 illanviettoa (rantasauna yms.)

sunnuntai
10 aamupala
11 energian tuotanto-luento (ON)
12 kurssiyhteenveto ja jatkosuunnitelmat
14 lopetus

Nettivinkit: www.svve.fi , www.biodiesel.fi , www.vegoleum.fi
Ekokyläliike 10 Vuotta  Lauantai, Lokakuu 01, 2005

21.9.2005
Dear friends,

Just in case you have not noticed (!), a huge amount of positive and exciting energy has been building around the GEN+10 event we are hosting here at Findhorn, October 1-8. I am delighted that the event is shaping up to be the major event, well-attended by ecovillage pioneers and new blood alike, that we have all been hoping for. In addition to the formal launch of the new international ecovillage curriculum that we have been working on for the last several years, the GEN+10 event will afford us the opportunity to undertake an authoritative review of successes and challenges over the last decade and, critically, help to identify the key cutting edges and new frontiers for the next decade to come.

So far, we have around 130 participants from all over the world signed up. Details of the main presenters can be found on http://www.findhorn.org/brochure2005/programme154.php. In addition, many of the participants will be making presentations on their own initiatives and on critical themes and issues for the ecovillage movement. I am attaching the most recent copy of the programme for the week.

So, this is a last call for all those of you who may have been sitting on the fence wondering whether or not to jump. The event is going to be great
- and will be all the greater for your taking part in it.

If I can provide you with any further information, please do not hesitate to ask.

Jonathan

 The Findhorn Foundation
in partnership with GEN - Europe presents

Ecovillages: New Frontiers for Sustainability

October 1- 8, 2005

We invite you to celebrate the first ten years of the Global Ecovillage Network with some of the pioneers of the ecovillage movement

After ten years of intensive and creative activity the ecovillage family today includes members on every continent and spans a wide range of human settlements: urban and rural, new intentional communities as well as older established settlements, and centres of research, training and demonstration, all seeking to develop sustainable solutions appropriate to their own local conditions.

This will be the core event of the tenth anniversary celebrations for GEN. Our hope is that this event will afford us the opportunity:
* to celebrate the first decade of the network
* to evaluate our achievements and performance to date;
* to look forward to GEN's role over the next decade and beyond; and
* to focus particularly on GEN's educational activities, especially within the context of the UN Decade for Education on Sustainable Development (2005
- 15)

The Ecovillages: New Frontiers for Sustainability event will include 4 dimensions:

* An up to date profile of the global ecovillage movement, that has been called the 'habitat revolution'.

* A showcase of sustainable communities and ecovillage projects, both rural and urban, which have taken the quest of sustainability to heart and hand. These are projects which contribute not only to environmental health and well being, but also to strengthening local economies and healthy communities.

* The official launch of a new global education curriculum for sustainable human settlements- Ecovillage Designer Education (EDE) endorsed by UNITAR. Attendance to this event will count as the introductory week of the four week EDE Certificate Training taking place in different ecovillages worldwide.

* An open forum of ecovillagers and sustainability designers, especially those who were present at the launch of Global Ecovillage Network 10 years ago, as well as those who have come on board since, where we will be exploring the new frontiers for sustainability.

Other themes we expect to explore during the week include the developing relationship between the ecovillage movement and the United Nations, and the increasingly influential profile of GEN among policy-makers and planners.

This event will take place within the setting of the Findhorn Foundation and Community known internationally since 1962 for its experiments with new models for sustainable living.

£ 345 payable by participants with low income
£ 395 payable by participants with medium income
£485 payable by participants with high income Dear friends,

For bookings please contact bookingsfindhorn.org
Livonsaaren Yhteisökylän Sadonkorjuujuhla  Lauantai, Lokakuu 08, 2005
KIERTOKOULU "Vaatteiden Korjaus Ja Valmistus Kierrätysmateriaalista"  Perjantai, Marraskuu 25, 2005 (16:00)
ha haa Kiertokoulu iskee jälleen! 25- 27.11.
pukkaako talvi päälle eikä ole ehjää ylle?

Turun Emmauksessa Aurinkotehtaalla. (kirkkotie 6-10)
Aiheenamme on mm.
-vaatteiden paikkaus
-kaavoitus
-ompelukoneen käyttö sis. myös polkuolmpelukoneen filosofiaa.
-mittojen otto
TEHDÄÄN SIIS VAATTEITA.

"pitäs saada talven vararalle kursittua tää villa systeemi" -Ossi

tulkaa mukaan ne jotka osaa opastaa ja ne jotka haluavat oppia.

tarvitset:
-kangasta leikkaavat sakset
-ompelukoneeseen sopivia ompelulankoja!!!!!!!!!!!!!!!! tosi tärkee
-kynii
-viivotin ois ihan hyvä sekä mitta nauha
-kaavapapruu jos on (sanomalehti vältää mut voi olla hankala)
-vaatteita joita haluat korjata, josta haluat tehdä kaavat, tai joita haluat muuttaa, niitäkin löytyy kyllä emauksestakin.

Tuu silti vaikka et osaa mitää ja vaiket haluiskaan oppia tai ei ole tarvikkeita, sen sijaan että jäät kotiin yksin möllöttämään.

Emmauksen varastoista löytyy lumppua joka lähtöön, jota voi käyttää ILMAISEKSI!

ruuat ovat nyyttikesti periaatteella ja mahdolliset yöpyilijät sopivat a-tehtaan lattialle.

suunnitellaan myös kiertokoulun jatkoa.

toivoo: Mikko ja sanna
jos tulee kysyttävää niin
soita! sannalle 0440 990139 sekä ilmoittautumiset, jos et ilmottaudu tuu silti!
sähköpostilla: sieluolento at gmail.com

PS: vaikka tapahtuma on järjestetty viikonlopuksi 25-27.11. niin meille saa tulla tekeen vaatteita muuloinkin. Opetus järjestyy jos vaan sanna on kaupungissa.
KIERTOKOULU "Permakulttuurisen Dome-kasvihuoneen Rakennus"  Torstai, Joulukuu 01, 2005

Tervetuloa Kiertokoulun tapaamiseen Siuntioon Heikki Attilan ja Marja
Miettisen luo!

Teemana on Permakulttuurisen Dome-kasvihuoneen rakennus. Dome on
puolipallon muotoinen kasvihuone/teltta. Materiaalina käytämme muovia.

On tilaisuus kokea ydinsähkötön olotila maalla! Myrsky on kaatanut puita
sähkölinjoille.

Nautitaan pimeästä, kynttilöistä, läheisistä ja saunasta ja lumiuinnista.
Kaikki ovat tervetulleita!
Makuupussi mukaan.
Soittopelit sallittu.
Muita aiheita joita käsittelemme ehtiessämme: Kotaskan, kodan mallisen
huussin rakennus, Lumileikkejä, elemenntirakennusta lumesta. Lumiluolan
tekoakin ihmetellään.
Ruokamaksu vapaaehtoinen.
Ulkoiluvaatteet suotavat ja 2 hanskat ja vaihtosukat.

Tervetuloa!
Yhteisöväen Tapaaminen  Perjantai, Joulukuu 02, 2005
CSS-Kurssi  Perjantai, Joulukuu 09, 2005 (08:00)
KIERTOKOULU Meren Rannalla 16-18.12.2005  Perjantai, Joulukuu 16, 2005 (18:00)

Vapaa Pääsy

Siskot ja Veljet,

Meri kutsuu kiertokoululaisia! Tule mukaan oppimaan ja iloitsemaan Helsingin Vuosaareen 16-18.12.2005! Paikka on viehättävä puulämmitteinen mökki Helsingin syrjäisimmällä rannalla, saunalta näkee ulkomerelle asti.

Aiheena on yhteisöllisyys. Mökki on melko vaatimaton, ei sähköä, pesuvedet haetaan kaivosta, ja ruoat tehdään puulämmitteisellä uunilla. Kalusteita on vain vähän, eikä astiastoa laisinkaan. Joten toisiimme tutustuen voidaan yhdessä kokata ja saunoa, illalla soikoon rummut ja kitarat nuotion äärellä. Laulut mukaan!

Tuon myös itämeri-materiaalia mikäli haluatte tutustua saastuneeseen ystäväämme.

Naapurissamme asuu Miina Äkkijyrkkä, jonka kauniita vanhan rodun lehmiä voi ihastella: http://www.cowgo.org/lehmasivu.html, sivuilla toivotaan myös talkooapua, olen lähettänyt kyselyn hänelle, joten jos intoa löytyy niin voitaisiin puuhailla lehmienkin parissa.

KÄYTÄNNÖN INFOA:

SAAPUMINEN: Itse olen paikalla perjantaina klo 17 lähtien (puh: 0405596579)

Osoite on Uutelantie 32

Paikalle pääse julkisilla: ainakin Helsingistä metrolla Vuosaareen, josta kävelyä 3km (lähemmäksi pääsee bussilla, katso www.reittiopas.fi).

Autolla: pääsee lähes "pihaan" asti, mutta sinne mahtuu vain 1 auto kerrallaan, pitää parkeerata 1-2km päähän, Uutelantien varrella on parkkipaikka (suosittu ulkoilualue).

Perille löytää seuraamalla viittoja Nuorisoasiakeskuksen Meriharjun kurssikeskukseen, joka on aivan lähellä meidän mökkiä, kun näet keltaisen suuren Meriharjun talon, peruuta 10 m ja mene vasemmalle johtavaa tietä pitkin kunnes törmäät mereen (ja meihin). Haen toki ja opastan jos eksytte.

MITÄ MUKAAN:

-varaudu kaikkeen =), paikka on hyvin alkeellinen.
- itse tuon paikalle: 10-20l vettä ruokien tekoon yms., ison padan, vähän keittiövälineitä yms.
- suosittelen, että otat mukaasi: makuupussin, pyyhkeen, omat ruokailuvälineet, soittimia
- RUOKAA, nyyttäriperiaatteella. Toivoisin, että kaikki toisivat ruokaa kykynsä mukaan, dyykattu kelpaa hyvin! Vaihtoehtoisesti joku voi tulla ruokkimaan koko porukan, ja kokille sitten kerätään kolehtina ruokien hinta.

Toivon, että kerrot minulle, mikäli voit tuoda jotain seuraavista: vessapaperia, keittiöastiastoa, ekologista tiskiainetta, tiskausvateja, ämpärisysteemi jolla saataisiin nostettua vedet kaivosta (=naru..ämpäri kyllä löytyy paikalta)

SÄÄNTÖ:
NR 1: Saunassa on ehdoton pesuaineiden käyttökielto, sillä kaikki vedet lasketaan suoraan mereen! Tiskivedet viedään tarpeeksi kauas metsään.

Sori vielä kun jumitin tämän jutun kanssa, toivottavasti pystytte tulemaan!  Mikon sanomaa toistaen: tulkaa vaikkette ilmottautuisikaan, eikä se ruoka ole mikään este!

Rakkain terveisin, Ilona


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Etusivu Siirry alkuun