Ekopioneerit

Ekopioneerin ideana on auttaa yhteisöjä voimanponnistusta vaativissa lyhytkestoisissa töissä talkoilla.

MUISTIO

Keskustelivat 23.3.2003 Keuruulla kevätauringossa Hilkka, Minna, Anne, Timo ja Esa sekä lisäksi kommentteja yleisestä keskustelusta. Pohjana monisteena jaettu ALMA-suunnitelma.

Idea

Taustalla perinteinen talkookuvio, jossa puuhasteluun liittyy yhdessä tekemisen ilo, hauskuus ja kauneus että talon tarjoama ylläpito.


Toiminta kytkeytyy muihin yhdistyksen rihmoihin tarjoamalla mahdollisuuden mm. yhteisöjen väliseen kanssakäymiseen, uusien asiasta kiinnostuneiden tutustumiseen kestävään elämäntapaan ja yhteisöihin sekä luomalla sosiaalisia kontakteja ihmisten välille.

Tuhatkauno–taitajapankki mahdollistaa talkoista riippuen tieto-taidon liittämisen talkoisiin tilanteen mukaan.

Talkoopyyntö voisi tulla joko yhteisöstä itsestään heidän tarpeidensa mukaisesti tai ekopioneereiltä jotka muodostavat erilaisia ryhmiä erilaisiin tarpeisiin.
Talkooporukka olisi joustava muodostuen kuhunkin tarpeeseen.
Esimerkiksi tapaan jotkut/joku ottaa talkoopäsmärin homman ja kerää väen kasaan kiinnostuneista huolehtien riittävästä ammattitaidosta, katsoo että tarvittavat työkalut löytyvät ja sopii kuljetuksista. Tuumailee yhdessä talkoita tarvitsevan kanssa itse puuhastelusta että hauskanpidosta.
Kenties talkooporukkaan tulisi kuulua aina myös ”hauskuuttaja”.

Hilkka mainitsi erittäin tärkeänä vaihtoon perustuvan ajatuksen, jossa esimerkiksi kaupunkiyhteisön ja maalaisyhteisöjen välistä kanssakäymistä lisättäisiin tekemällä talkoita vastavuoroin. Näiden yhteisöjen talkootarpeiden ajankohdat myös poikkeavat vuodenkierrossa.
Esitettiin että voitaisiin luoda tapa, jossa jokainen kestävään elämäntapaan itsensä yhdistävä olisi eräällä lailla velvollinen osallistumaan vähintään yhden kerran vuodessa johonkin talkoisiin.

Työkalut


SKEY mahdollisesti tulevaisuudessa tulisi omistamaan joitain työkaluja itse ostaminaan että lahjoituksina talkootarpeisiin. Talkoopaikoilla jo valmiina olevia työkaluja käytettäisiin, tarvittaessa kenties vuokrattaisiin.

Kuljetus


Kuljetuskustannukset esimerkiksi jakaantuisivat mahdollisimman monen tahon kanssa.

Talous


Esitettiin myös että talkoiden kohde voisi vapaaehtoisesti rahallisesti tukea yhdistystä varsinkin tapauksissa jossa talkooetu on huomattava taloudellisesti. Esimerkkinä mainittiin maanviljelystuotteiden kaupallinen tuotanto.

Keskustelun ulkopuolelta voitaisiin myös lisätä kommentti kartoittaa mahdollisuuksia tehdä talkoita metsä, tai tiehallitukselle tms. organisaatiolle ja kerätä näin rahaa yhdistykselle.

Ilmoittelu


Yhdistyksen nettisivuilla tulisi olemaan talkoisiin liittyvä käytännön ohjeistus ja idea sekä kuviot kuinka kiinnostuneet talkoolaiset voisivat ilmoittautua ja missä voitaisiin etsiä kiinnostuneita erilaisiin talkooprojekteihin.

Dokumentointi


Talkootoimintaa myös dokumentoitaisiin kirjallisesti että videoimalla.

Ensimmäinen ekopioneerireissu

Ensimmäinen reissu järjestettiin ympäri Euroopan ekokyliä 2008.


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Etusivu Siirry alkuun